ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ปธม. คุณเชิดชัย บุญชูช่วย รธม. คุณชนมาศ ศาสนนันท์ ผงญ. และประธานคณะกรรมการบริษัท T-ECOSYS พร้อมด้วยผู้บริหาร ปตท. ให้เกียรติเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการของ T-ECOSYS ในงาน Tilog-Logix 2023: Smart and Green Logistics for Sustainable Tomorrow ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ และพันธมิตร ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา โดยมี คุณพิชัยรัตน์ จิรานันรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท T-ECOSYS ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการนำเสนอบริการของ iDP ผ่าน Industrial Ecosystem รวมถึงการทดลองใช้เครื่องมือ Pre-Assessment ที่ช่วยวิเคราะห์ความต้องการของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม พร้อมให้คำแนะนำในการเลือก Industrial Solutions ต่างๆ ที่ได้รับการคัดสรรร่วมกันกับพาร์ทเนอร์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ผ่านรูปแบบการให้บริการ “As-A-Service” ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน