บริษัท ที-อีโคซิส จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ที-อีโคซิส” หรือ “เรา”) เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์/แพลตฟอร์ม (“ผู้ใช้งาน”) และตระหนักถึงความคาดหวังของผู้ใช้งานว่าข้อมูล (“ข้อมูล”) ที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้กับที-อีโคซิส ผ่านเว็บไซต์/แพลตฟอร์มนี้ (“เว็บไซต์/แพลตฟอร์ม”) จะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม ที-อีโคซิสจึงขอประกาศนโยบายการใช้คุกกี้ (“นโยบายการใช้คุกกี้”) สำหรับเว็บไซต์/แพลตฟอร์มนี้

1. การใช้คุกกี้

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ที่เราจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์หรือฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของท่าน, แท็บเล็ตของท่าน หรืออุปกรณ์สื่อสารพกพาของท่าน เราอาจเก็บข้อมูลของท่านผ่านทางคุกกี้เหล่านี้ เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์/แพลตฟอร์มของเรา

รายละเอียดคุกกี้แต่ละประเภทของเรา ที่อาจจะถูกใช้งานในเว็บไซต์/แพลตฟอร์ม มีดังนี้

 

1.1 คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์/แพลตฟอร์ม ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์/แพลตฟอร์มสามารถทำหน้าที่ขั้น พื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์/แพลตฟอร์ม หรือ ทำให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์/แพลตฟอร์มที่ถูก สงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เป็นต้น เว็บไซต์/แพลตฟอร์มจะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ เราจึงไม่มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านในการจัดวางคุกกี้เหล่านี้ลงในอุปกรณ์ของท่าน คุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่ง สามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด

1.2 คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytics Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์/แพลตฟอร์มของท่าน และทำให้เราสามารถพัฒนาวิธีการทำงานของเว็บไซต์/แพลตฟอร์มให้ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น คุกกี้แสดงให้เราเห็นว่าหน้าใดในเว็บไซต์/แพลตฟอร์มที่มีผู้เข้ามาเยี่ยมบ่อยที่สุด ช่วยเราบันทึกปัญหาที่ท่าน มีกับเว็บไซต์/แพลตฟอร์ม และแสดงให้เราเห็นว่าการโฆษณาของเรามีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร ซึ่งนี่จะทำให้เราเห็นถึงรูปแบบโดยรวมของ การใช้งานในเว็บไซต์/แพลตฟอร์มมากกว่าการใช้งานของบุคคลเพียงคนเดียว

1.3 คุกกี้ประสิทธิภาพ (Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ทำให้เราสามารถนับจำนวนผู้เข้าใช้งาน และแหล่งที่มาของผู้ใช้งาน ทำให้เข้าใจว่า ผู้ใช้งานมีการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์/แพลตฟอร์มอย่างไรบ้าง และหน้าเว็บไซต์/แพลตฟอร์มใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด โดยการเก็บรวบรวมและการรายงานข้อมูล โดยไม่ระบุตัวตนของท่านอย่างไม่เฉพาะเจาะจงแก่เรา ช่วยให้เราสามารถพัฒนาและมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์/แพลตฟอร์มที่ดีกว่า แก่ท่าน หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่อาจทราบได้ว่าท่านเคยมาเข้าใช้งานเว็บไซต์/แพลตฟอร์มของเราเมื่อใด และไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการประมวลผลของหน้าเว็บไซต์/แพลตฟอร์มได้

1.4 คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน (Functionality Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งไว้โดยที-อีโคซิส หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์/แพลตฟอร์มสามารถปฏิบัติการตามความพึงพอใจของท่าน ยกตัวอย่างเช่น ทำให้เว็บไซต์/แพลตฟอร์มสามารถจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้ และจดจำว่าท่านเคยปรับแต่งการใช้หน้าเว็บไซต์/แพลตฟอร์มอย่างไรบ้าง เพื่อการแสดงผลหน้าเว็บไซต์/แพลตฟอร์มในครั้งต่อไป เป็นต้น หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ การให้บริการบางอย่างของเว็บไซต์/แพลตฟอร์มอาจไม่สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง

1.5 คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งโดยพันธมิตรทางการตลาดผ่านทางเว็บไซต์/แพลตฟอร์มของเรา โดยจะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์/แพลตฟอร์มของท่านว่า ท่านเข้าชมเว็บไซต์/แพลตฟอร์มใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์/แพลตฟอร์มผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เราใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อทำให้เว็บไซต์/แพลตฟอร์ม และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์/แพลตฟอร์มของเรา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านจะได้รับการโฆษณาที่ เฉพาะเจาะจงน้อยลง

2. คุกกี้ของบุคคลที่สาม

ในบางกรณี ที-อีโคซิส ใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามซึ่งเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจจาก ที-อีโคซิสด้วย

เว็บไซต์/แพลตฟอร์มนี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการวิเคราะห์เว็บไซต์/แพลตฟอร์มที่แพร่หลายและได้รับการไว้วางใจเป็นอย่างมากรายหนึ่งในการช่วยให้เราเข้าใจว่าท่านใช้เว็บไซต์/แพลตฟอร์มของเรา อย่างไร และเข้าใจแนวทางในการปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของท่านให้ดียิ่งขึ้น คุกกี้เหล่านี้อาจมีการติดตามสิ่งต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์/แพลตฟอร์มหรือหน้าเพจของเรา ซึ่งจะส่งผลให้เราสามารถผลิตเนื้อหาที่น่าสนใจต่อไปได้

3. การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้

ผู้ใช้งานเว็บไซต์/แพลตฟอร์ม สามารถใช้เครื่องมือควบคุมคุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับตั้งค่า โปรดเยี่ยมชมหน้าตั้งค่าคุกกี้

อย่างไรก็ตาม ที-อีโคซิส ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การปิดการใช้งานคุกกี้บางตัวอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเว็บไซต์/แพลตฟอร์มนี้ และอาจส่งผลถึงขั้นที่ทำให้รูปแบบการทำงานหรือปฏิบัติการบางอย่างของเว็บไซต์/แพลตฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

4. รายละเอียดเพิ่มเติม

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในความเป็นเจ้าของข้อมูลของท่าน ท่านสามารถเยี่ยมชมนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของที-อีโคซิส

5. การปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้

ที-อีโคซิสมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้นี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะ ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บไซต์/แพลตฟอร์มนี้หากต้องการทราบนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับปรับปรุงของเรา

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565