คณะผู้บริหารจาก ปตท. ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการ T-ECOSYS ใน งาน Tilog – Logistix 2023 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

         ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ปธม. คุณเชิดชัย บุญชูช่วย รธม. คุณชนมาศ ศาสนนันท์ ผงญ. และประธานคณะกรรมการบริษัท T-ECOSYS พร้อมด้วยผู้บริหาร ปตท. ให้เกียรติเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการของ T-ECOSYS ในงาน Tilog-Logix 2023: Smart and Green Logistics for Sustainable Tomorrow ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ และพันธมิตร ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา โดยมี คุณพิชัยรัตน์ จิรานันรัตน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท T-ECOSYS ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการนำเสนอบริการของ iDP ผ่าน Industrial Ecosystem รวมถึงการทดลองใช้เครื่องมือ Pre-Assessment ที่ช่วยวิเคราะห์ความต้องการของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม พร้อมให้คำแนะนำในการเลือก Industrial Solutions…