เทคโนโลยีบล็อกเชน และ Digital Asset สำหรับ Business Strategy

รับสิทธิ์เรียนฟรี เพียงทำแบบประเมิน 7,900 บาท สมัครตอนนี้ Exclusive LIVE 1 ชั่วโมง – 3 ครั้ง (จำกัดจำนวน 30 ท่านต่อรุ่น) T-ECOSYS สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ รู้จักเทคโนโลยีที่สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด (Exponential Technology) ความหมายของเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล รูปแบบการใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัล แนวทางในการประยุกต์ใช้สินทรัพย์ดิจิทัล ตัวอย่างการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ธุรกิจโดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัล กระบวนการในการออกโทเคน (Tokenization Process) โอกาสและข้อควรพิจารณาในการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล รายละเอียด เทคโนโลยีบล็อกเชนถูกนำมาใช้ในภาคธุรกิจบางส่วน และอยู่ระหว่างการประยุกต์ใช้ในวงกว้างเพื่อให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจมากขึ้น ธุรกิจที่สามารถนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้ได้ก่อน ย่อมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างโอกาสใหม่ในทางธุรกิจ และเป็นปัจจัยที่ไปสู่การเป็นผู้นำในตลาด   หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการศึกษาเทคโนโลยีบล็อกเชน และการใช้ทรัพย์สินดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพของธุรกิจในอุตสาหกรรม ทำความเข้าใจภูมิทัศน์และผู้เล่นที่เกี่ยวข้อง เจาะลึก Supply Chain และ Pain Point ของภาคอุตสาหกรรม เพื่อคิดค้นกลยุทธ์ และพัฒนาคุณภาพธุรกิจโดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัล   อบรมโดย: คุณจิรสิน ขนิษฐานันท์ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ตัวอย่างเนื้อหา คำอธิบาย…

SuperSkills

สอบถามเพิ่มเติม In-House Training 2 วัน Slingshot Group สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ เข้าใจบุคลิกการทำงานของคนแต่ละประเภท วิธีการทำงานร่วมกับคนแต่ละรูปแบบ ประเมินความสามารถด้านการสื่อสารของตนเองและคนในองค์กร การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียด      SuperSkills สุดยอดทักษะการสนทนาที่ยอดเยี่ยม ทักษะการสนทนาอันเป็นเลิศที่ต่างจากวิธีเดิม ๆ ที่จะช่วยสนับสนุน การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรของคุณ      พวกเราส่วนใหญ่ใช้เวลาในการสนทนาในรูปแบบที่เป็นตัวตนของแต่ละคนดี ซึ่งอาจเป็นการเสียเวลาและอาจทำลาย ความเชื่อใจกัน แต่บางคนก็สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนมีประสิทธิภาพมากกว่าคนอื่น ๆ ซึ่งทำให้เกิดสัมพันธภาพและประสิทธิผลที่ดี ทั้งนี้ SuperSkills ทั้ง 5 ด้าน จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บรรลุการสนทนาอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามความสามารถในการใช้ SuperSkills ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพของแต่ละคนด้วย สุดท้ายแล้วอะไรคือ SuperSkills ของคุณ?      SuperSkills หลักสูตรเพื่อประเมินพื้นฐานทักษะและนิสัยในการสนทนาที่เป็นธรรมชาติของแต่ละบุคคล หลักสูตรที่ทำให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับจุดแข็งและความท้าทายในการสนทนาของแต่ละบุคคล เพื่อให้พวกเขาสามารถก้าวไปข้างหน้า ด้วยความมั่นใจที่จะส่งผลให้ความสัมพันธ์ที่พวกเขามีในที่ทำงานและที่บ้านอย่างมีคุณภาพ Key Features and Benefits ให้ข้อมูลเชิงลึกว่าบุคคลนั้นมีแนวโน้มที่จะ ‘แสดงออก’ อย่างไรในการสนทนาตามบุคลิกของแต่ละคน…

Entrepreneurship In You

สอบถามเพิ่มเติม In-House Training 2 วัน Slingshot Group สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ กระบวนการและการสร้างคุณค่าของบริษัท งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของบริษัท (KPI) สร้างมุมมองความคิดให้กับพนักงานทุกระดับในการคิดแบบผู้ประกอบการและการดำเนินการเพื่อรักษาความสามารถ ในการแข่งขัน การพัฒนากลยุทธ์และกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การสร้างความร่วมมือภายในแผนกต่าง ๆ ขององค์กร เพื่อตอบโจทย์ให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียด ENTREPRENEURSHIP IN YOU การจำลองภาพธุรกิจซึ่งสามารถเรียนได้ทั้งแบบเจอตัว และ ออนไลน์ วิธีพัฒนาความเฉียบแหลมทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง (Business Acumen) การเงินและกลยุทธ์สำหรับบริษัทผู้ผลิต (Finance and Strategy for Production Companies) โปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณได้ประโยชน์อย่างไร ส่งเสริมการคิดและการแสดงแบบผู้ประกอบการ ผู้เรียนจะได้รับภาพรวมที่ชัดเจนของบริษัทตนเองรวมไปถึงกระบวนการและค่านิยมและจะมองเห็นผลกระทบของการคิดการกระทำแบบไซโลได้อย่างชัดเจน และจะได้รับการพัฒนาปัจจัยเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยการเปลี่ยนแปลงมุมมองร่วมกัน ช่วยให้ผู้เรียนสนุกไปกับการอธิบายถึงความเฉียบแหลมทางธุรกิจ ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจถึงการทำกำไรและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ในการตัดสินใจตามขอบเขตความรับผิดชอบของตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนได้รับความความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบจากการตัดสินใจทางธุรกิจของพวกเขาอย่างเข้มข้น ไม่ใช่เพียงแต่ในภาพรวมธุรกิจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน KPI และงบการเงิน ของบริษัทด้วย สิ่งเหล่านี้จะ นำไปสู่กระบวนการคิดและตัดสินใจ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ทั้งหมดของบริษัท…