ปตท. ตั้ง “ที-อีโคซิส” รุกดิจิทัลแพลตฟอร์มอุตสาหกรรม ต้นปี 2565

เผยแพร่ครั้งแรก : ผู้จัดการออนไลน์ https://mgronline.com/business/detail/9640000071264 วันที่ 21 กรกฎคม 2564 “ที-อีโคซิส” ลุยธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านอุตสาหกรรม (IDP) เปิดทางหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมทุน เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาหวังให้เป็นแพลตฟอร์มกลาง คาดเปิดตัวอย่างเป็นทางการต้นปี 65   นายพิชัยรัตน์ จิรานันรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน โดยแต่ละปีมีการนำเข้าเครื่องจักรราว 4 แสนล้านบาท เป็นหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 4 หมื่นล้านบาท ทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาแพลตฟอร์มปฏิรูปอุตสาหกรรม หรือ IDP (Industrial Digital Platform) โดย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพัฒนาทั้ง Algorithm โปรแกรม เชื่อมโยงอุปสงค์และอุปทาน   “แพลตฟอร์มจะช่วยประมวลผลการลงทุนที่จะใช้หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติมาช่วยในโรงงาน…

ปตท. ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มปฏิรูปอุตสาหกรรม

เผยแพร่ครั้งแรก : สำนักข่าวไทย https://tna.mcot.net/business-736289 วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 กรุงเทพฯ 10 ก.ค.- ปตท.จัดตั้งบริษัท ที-อีโคซิส (T-ECOSYS) พร้อมเปิดทางหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมทุน ซึ่งจะช่วยพัฒนากลไก เชื่อมโยงผู้ให้บริการกับผู้มีความต้องการใช้กระตุ้นให้เกิดการใช้วิทยาการหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติภายในประเทศ   ที่ผ่านมาเราเห็นแพลตฟอร์มการค้า ทำให้เกิดพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มากมาย แต่ต่อไปนี้เราจะเห็นแพลตฟอร์ม ส่งเสริมการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในโรงงาน สร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ที่ปตท.ร่วมมือดำเนินการสร้างสรรค์ Eco   อุตสาหกรรมไทยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 34 ของจีดีพี ก่อนโควิด-19 แต่ละปีนำเข้าเครื่องจักร 400,000 ล้านบาท เป็นหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 40,000 ล้าน  ระบบนี้จะยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน จึงเป็นที่มาที่รัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญ ตั้งคณะกรรมการพัฒนาแพลตฟอร์มปฏิรูปอุตสาหกรรมหรือ IDP โดย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพัฒนาทั้ง Algorithm โปรแกรมเชื่อมโยงอุปสงค์และอุปทาน   แพลตฟอร์มจะช่วยประมวลผลการลงทุนที่จะใช้หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติมาช่วยในโรงงาน วิเคราะห์ความคุ้มค่า, การจับคู่เลือกผู้ให้บริการที่เหมาะสม รวมถึงผลิตภัณฑ์สินเชื่อ…

ปตท. ตั้งบริษัท T-ECOSYS

เผยแพร่ครั้งแรก : Thainews Online www.thainews-online.com/th/news/107348-ปตท.ตั้งบริษัท-t-ecosys วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้ง บริษัท บริษัท ที-อีโคซิส จำกัด (T-ECOSYS) โดยให้ บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ จำกัด (บริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้นทั้งหมด) ถือหุ้น 100% ด้วยทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านอุตสาหกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ปตท. กระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สถาบันการเงิน เป็นต้น   โดยเป็นการพัฒนากลไกและสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่าน Industrial Digital Platform…

ปตท. จับมือ กนอ. พัฒนาธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมไทย

เผยแพร่ครั้งแรก : ผู้จัดการออนไลน์ https://mgronline.com/business/detail/9630000131168 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากขวา) นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ที่ 3 จากซ้าย) และ นายพิชัยรัตน์ จิรานันรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด (ขวา) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาแนวทางการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ (JV Company) เพื่อดำเนินการธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มร่วมกัน ระหว่าง บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำกัด โดยมี นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)…

กนอ.จับมือ ปตท. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาธุรกิจการให้บริการดิจิทัล พร้อมหนุนผู้ประกอบการใช้ระบบ หุ่นยนต์-อัตโนมัติ

เผยแพร่ครั้งแรก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผวก.กนอ. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มการปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industrial Transformation Platform : ITP) และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมุ่งยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย การออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดของเสีย การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้ระบบสารสนเทศในการบริการจัดการการผลิต เป็นต้น ในแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งผู้ประกอบการ ภาครัฐ  สถาบันการเงิน และผู้ให้บริการออกแบบระบบ (System…

ดร.พิชัยรัตน์ จิรานันรัตน์ ปตท. สู่ Solution Provider “AI”

เผยแพร่ครั้งแรก : ประชาชาติธุรกิจ https://www.prachachat.net/economy/news-323440 วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ทุกธุรกิจในโลกไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจพลังงานถูกดิสรัปต์ด้วยเทคโนโลยี องค์กรขนาดใหญ่ต่างปรับทัพ พัฒนาวางรากฐานธุรกิจ เพื่อก้าวสู่ยุค 4.0 ด้วยการพัฒนานวัตกรรม นำปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาปรับใช้ ในส่วนของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้นำในธุรกิจพลังงาน เป็นองค์กรหนึ่งที่ดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง “ประชาชาติธุรกิจ” มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ “ดร.พิชัยรัตน์ จิรานันรัตน์” ผู้อํานวยการโครงการ Robotics AI and Intelligent Solution บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) Q : ที่มาการนำ AI มาใช้ โครงการนี้เป็นโครงการเฉพาะกิจที่มีระยะเวลา 5 ปี เกี่ยวข้องกับการนำโรโบติก หมายถึง วิทยากรหุ่นยนต์มาใช้เพิ่มผลผลิต (productivity improvement) ซึ่งเป็นความสำคัญ และเป็นความเร่งด่วนของประเทศไทย เรื่องนี้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงอุตสาหกรรมที่ตั้งเป้าหมายจะเพิ่มตรงนี้ให้ได้ 200,000 ล้านบาทใน 5 ปี และตอบโจทย์…