วันที่ 26 กันยายน 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศผล 10 ทีมสุดท้าย ในการแข่งขัน CBDC Hackathon เพื่อนำเสนอแนวคิดการประยุกต์ใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency – CBDC) ในการต่อยอดนวัตกรรมทางการเงินและธุรกิจ รวมถึงแก้ไขปัญหา หรือเพิ่มโอกาสใหม่ที่เป็นประโยชน์กับภาคเศรษฐกิจ และสามารถยกระดับการแข่งขันของประเทศ

 

จากผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 100 ทีม T-ECOSYS ร่วมกับพาร์ตเนอร์ เสนอ 2 นวัตกรรมทางการเงินที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่

 

  • ทีม Smart Deep Tier

T-ECOSYS พัฒนาร่วมกับ ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาและบริหารสำนักงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อรุณ พลัส จำกัด

 

  • ทีม TE x TKX Innovation for SMEs

T-ECOSYS พัฒนาร่วมกับ ฝ่ายจัดหาเงินและบริหารโครงสร้างเงินทุน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด

 

โดยโครงการที่ผ่านเข้ารอบ จะได้เข้าร่วม Workshop กับผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากสถาบันการเงิน เพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมและบริการทางการเงินที่เป็นประโยชน์ต่อภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

  • https://www.bot.or.th/Thai/BOT80/CBDCHackathon/Pages/default.aspx
  • https://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?id=RElPeDNaV080RVk9