เมื่อวันที่ 31 ..2 มิ.. 2566 ที่ผ่านมา คุณพิชัยรัตน์ จิรานันรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีอีโคซิส จำกัด (T-ECOSYS) และ จิรสิน ขนิษฐนันท์ Head of Product and Ecosystem Development and Acting Head of Technology เป็นตัวแทนผู้บริหารเข้าร่วมงาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2023ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ และเป็นตัวแทนเปิดบูธนิทรรศการของ T-ECOSYS ในโซน Travel Tech ภายใต้ธีม Future of Tourism ซึ่เป็นโซนที่รวมรวบพันธมิตรที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของไทย ได้แก่ Bitkub, Metaverse Thailad, TAGTHAi, CF-Hotels และ T-ECOSYS มาจัดแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี และแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดังกล่าว ให้เกิดการทำ Digital Transformation ในธุรกิจ โดย T-ECOSYS ได้จัดแสดง Digital Solutions ต่างๆ ที่สามารถดำเนินการผ่าน Industrial Digital Platform (iDP) เพื่อช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการอย่างครบวงจร ทั้งโปรแกรม ERP (Enterprise Resource Planning) ที่จะช่วยวางแผนและบริหารจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ รวมไปถึง Solutions ทางด้าน Sustainability เช่น การบริหารจัดการพลังงานสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม การใช้พลังงานทดแทน เพื่อช่วยผู้ประกอบการสามารถบริหารต้นทุนทางด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืนในอตสากรรมท่องเที่ยวและบริการต่อไป