Basic Robot

สอบถามเพิ่มเติม In-House Training 1 วัน (ผู้เข้าร่วมไม่เกิน 4 ท่าน) Robot System สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ เข้าใจประโยชน์การใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ เข้าใจความแตกต่างของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแต่ละชนิด เรียนรู้การคัดเลือกหุ่นยนต์อุตสาหกรรมให้เหมาะกับงานแต่ละรูปแบบ ความปลอดภัยในการทำงานร่วมกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม เข้าใจหลักการพื้นฐานในการในการออกแบบระบบ รายละเอียด ในอดีต งานทางด้านอุตสาหกรรมมีความต้องการแรงงานเป็นจำนวนมาก การจ้างแรงงานจำนวนมากเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ก็ต้องแลกมาด้วยต้นทุนการผลิตที่สูงและมีความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดที่อาจเกิดจากมนุษย์ (Human Error) จึงมีความพยายามคิดค้นเทคโนโลยีที่จะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าว ทั้งการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มศักยภาพการผลิต ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หุ่นยนต์กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรม ทั้งการลดต้นทุนการผลิตที่เกิดจากการจ้างแรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ งานบางรูปแบบที่อาจไม่สามารถใช้แรงงานเข้าไปทำได้ หรืองานบางประเภทที่มีสภาพการทำงานที่มีความเสี่ยงเกิดอันตรายต่อแรงงาน ในคอร์ส Basic robot นี้ ท่านจะได้รับความรู้พื้นฐานด้านหุ่นยนต์ วิธีการเลือกประเภทหุ่นยนต์ให้เข้ากับงานที่มีลักษณะ การทำงานที่ต่างกัน เรียนรู้มาตรการความปลอดภัยในการทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ และเข้าใจหลักการในการออกแบบ ระบบการทำงานของหุ่นยนต์ ตัวอย่างเนื้อหา คำอธิบาย Module 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการหุ่นยนต์อุตสาหกรรม   Module 2 การเลือกชนิดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมให้เหมาะสมกับประเภทของงาน   Module 3 ความปลอดภัยในการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม   Module…

Operation Training Robot

สอบถามเพิ่มเติม In-House training 2 วัน (ผู้เข้าร่วมไม่เกิน 4 ท่าน) Robot System สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ เข้าใจการทำงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมในแต่ละผู้ให้บริการ การใส่ชุดคำสั่งและการฝึกฝนหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม หลักความปลอดภัยในการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม รายละเอียด      ปัจจุบันเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกรวดเร็ว บริษัทในภาคอุตสาหกรรมหลายแห่งมีการทดแทนแรงงานด้วยหุ่นยนต์มากยิ่งขึ้น และด้วยพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างต่อเนื่องก็ทำให้เกิดหุ่นยนต์รูปแบบใหม่ มากยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีต ทำให้หุ่นยนต์สามารถทำงานร่วมกันในระบบการผลิตที่มีความซับซ้อนได้ดียิ่งขึ้น คอร์ส Operation training robot จะอธิบายถึงวิธีการใช้งานหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแต่ละประเภท ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม การรักษาความปลอดภัยเมื่อทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ ไปจนถึงการออกแบบโปรแกรมควบคุม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตด้วยการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม คอร์สเรียนนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหา 4 หมวด ได้แก่ YASKAWA robot DENSO robot ABB robot KUKA robot      และเพื่อให้ผู้เรียนได้รับทักษะและความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานของผู้เรียนได้อย่างตรงจุด ผู้เรียนสามารถเลือกปรับแต่งเนื้อหาที่ต้องการเรียนได้ตามความต้องการ ตัวอย่างเนื้อหา คำอธิบาย YASKAWA robot…

Visual Components Training

สอบถามเพิ่มเติม In-House training 2 วัน (ผู้เข้าร่วมไม่เกิน 4 ท่าน) Robot System สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ การใช้งานซอฟต์แวร์ Visual Components เครื่องมือและส่วนประกอบในหน้าต่างแสดงผล การออกแบบระบบสายการผลิตในซอฟต์แวร์ การใส่ชุดคำสั่ง การประมวลผลและประเมินประสิทธิภาพ รายละเอียด      Visual Components โปรแกรมจำลองการผลิต 3 มิติ ที่ใช้ง่ายและดีที่สุดในปัจจุบัน สามารถจำลองการทำงานของหุ่นยนต์ได้ทุกชนิด ได้รับเลือกให้เป็นซอฟต์แวร์หลักในการออกแบบจากบริษัทหุ่นยนต์ชั้นนำของโลก รองรับการทำงานกับระบบ การผลิตได้หลายส่วน ทำให้เห็นสภาพแวดล้อมรอบด้านได้เสมือนจริง ใช้งานง่าย สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบตามที่ต้องการได้ ช่วยในการตัดสินใจสำหรับการวางแผนระบบได้ง่ายขึ้น และทำให้การออกแบบระบบมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น สามารถใช้แว่น VR ดูภาพจำลองที่เหมือนได้สัมผัสกับบรรยากาศเสมือนจริงของระบบการทำงานได้อีกด้วย      นอกจากนั้นซอฟต์แวร์ยังช่วยในการออกแบบระบบการผลิตทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ หรือเจาะลงลึกในรายละเอียด ของหน่วยการผลิตเล็ก ๆ ซึ่งสามารถช่วยในการลดต้นทุนในการซื้อเครื่องจักรหรือลงทุนระบบใหม่ไม่ให้เสียเปล่า หากเกิด การบูรณาการระบบหรือการปรับเปลี่ยนสายการผลิตขึ้นโดยไม่ได้ทำการประเมินผลลัพธ์ล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ต้นทุนที่ใช้ไปนั้นอาจเกิดการสูญเปล่าและในกรณีเลวร้ายที่สุดอาจกลายเป็นตัวถ่วงในการผลิตได้มากกว่าการสนับสนุน      ด้วยความพร้อมของฐานข้อมูล Libraries ที่มีเครื่องมือเครื่องไม้ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์จากค่ายต่าง…