เทคโนโลยีบล็อกเชน และ Digital Asset สำหรับ Business Strategy

รับสิทธิ์เรียนฟรี เพียงทำแบบประเมิน 7,900 บาท สมัครตอนนี้ Exclusive LIVE 1 ชั่วโมง – 3 ครั้ง (จำกัดจำนวน 30 ท่านต่อรุ่น) T-ECOSYS สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ รู้จักเทคโนโลยีที่สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด (Exponential Technology) ความหมายของเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล รูปแบบการใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัล แนวทางในการประยุกต์ใช้สินทรัพย์ดิจิทัล ตัวอย่างการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ธุรกิจโดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัล กระบวนการในการออกโทเคน (Tokenization Process) โอกาสและข้อควรพิจารณาในการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัล รายละเอียด เทคโนโลยีบล็อกเชนถูกนำมาใช้ในภาคธุรกิจบางส่วน และอยู่ระหว่างการประยุกต์ใช้ในวงกว้างเพื่อให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจมากขึ้น ธุรกิจที่สามารถนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์ใช้ได้ก่อน ย่อมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างโอกาสใหม่ในทางธุรกิจ และเป็นปัจจัยที่ไปสู่การเป็นผู้นำในตลาด   หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการศึกษาเทคโนโลยีบล็อกเชน และการใช้ทรัพย์สินดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพของธุรกิจในอุตสาหกรรม ทำความเข้าใจภูมิทัศน์และผู้เล่นที่เกี่ยวข้อง เจาะลึก Supply Chain และ Pain Point ของภาคอุตสาหกรรม เพื่อคิดค้นกลยุทธ์ และพัฒนาคุณภาพธุรกิจโดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัล   อบรมโดย: คุณจิรสิน ขนิษฐานันท์ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ตัวอย่างเนื้อหา คำอธิบาย…

Digital Asset 101 – พื้นฐานด้านสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับธุรกิจ

รับสิทธิ์เรียนฟรี เพียงทำแบบประเมิน 2,900 บาท สมัครตอนนี้ Exclusive LIVE 1 ชั่วโมง T-ECOSYS สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม 5.0 (Industrial Transformation 5.0) และการใช้เทคโนโลยีที่สร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด (Exponential Technology) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน ความหมายของสินทรัพย์ดิจิทัล กระบวนการทำงานของสินทรัพย์ดิจิทัล แนวคิดเบื้องต้นในการประยุกต์ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในอุตสาหกรรม รายละเอียด      หลักสูตรปูพื้นฐานด้าน Digital Asset ให้ผู้ประกอบการได้เห็นถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่เติบโตเร็ว (Exponential Technology) ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีบล็อกเชน ไปจนถึง พัฒนาการของสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรม สินค้าบริการ ภูมิทัศน์ทางธุรกิจ ให้เข้าใจรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทต่าง ๆ และการใช้งานเพื่อให้เข้ากับธุรกิจที่มีรูปแบบแตกต่างกัน   อบรมโดย คุณจิรสิน ขนิษฐานันท์ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ตัวอย่างเนื้อหา คำอธิบาย Session 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม 5.0 และเทคโนโลยีที่สามารถสร้างการเติบโตอย่าง…