รับสิทธิ์เรียนฟรี เพียงทำแบบประเมิน

2,900 บาท

Exclusive LIVE 1 ชั่วโมง

T-ECOSYS

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • เห็นความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม 5.0 (Industrial Transformation 5.0) และการใช้เทคโนโลยีที่สร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด (Exponential Technology)
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน
 • ความหมายของสินทรัพย์ดิจิทัล
 • กระบวนการทำงานของสินทรัพย์ดิจิทัล
 • แนวคิดเบื้องต้นในการประยุกต์ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในอุตสาหกรรม

รายละเอียด

     หลักสูตรปูพื้นฐานด้าน Digital Asset ให้ผู้ประกอบการได้เห็นถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่เติบโตเร็ว (Exponential Technology) ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีบล็อกเชน ไปจนถึง พัฒนาการของสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรม สินค้าบริการ ภูมิทัศน์ทางธุรกิจ ให้เข้าใจรูปแบบสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทต่าง ๆ และการใช้งานเพื่อให้เข้ากับธุรกิจที่มีรูปแบบแตกต่างกัน

 

อบรมโดย

คุณจิรสิน ขนิษฐานันท์

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านสินทรัพย์ดิจิทัล

ตัวอย่างเนื้อหา

คำอธิบาย

Session 1

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรม 5.0 และเทคโนโลยีที่สามารถสร้างการเติบโตอย่าง
  ก้าวกระโดด (Exponential Technology)

Session 2

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
 • พัฒนาการจากสินทรัพย์ดั้งเดิม สู่สินทรัพย์ดิจิทัล

Session 3

 • รูปแบบการใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัล

Session 4

 • การประยุกต์ใช้สินทรัพย์ดิจิทัล
 • ความแตกต่างระหว่าง ICO และ Crowdfunding
 • Deep Tier Finance
 • Investment Token
 • Private Placement Token (PP Token)

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

บุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลในระดับเบื้องต้น

รับสิทธิ์เรียนฟรี เพียงทำแบบประเมิน

2,900 บาท