ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ปธม. พร้อมด้วย คุณเชิดชัย บุญชูช่วย รธม. คุณชาญ กุลภัทรนิรันดร์ ผธม. และผู้บริหารในสายงานกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน ให้เกียรติเยี่ยมชมการดำเนินงานและพบพนักงาน T-ECOSYS โดยมี คุณพิชัยรัตน์ จิรานันรัตน์ กรรมการ บริษัท ที-อีโคซิส จำกัด ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2565 ที่ผ่านมา

 

ในโอกาสนี้ ปธม. และคณะผู้บริหารได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา Industrial Digital Platform (IDP) รวมถึงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ T-ECOSYS เติบโตได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างระบบนิเวศควบคู่ไปกับการช่วยขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ที่จะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและนำไปสู่การพัฒนาอย่างครบวงจร รวมถึงสามารถสร้างพลังร่วม (Synergy) ทั้งในและนอกกลุ่ม ปตท. เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในทุกภาคส่วน นำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย Industrial Transformation ได้อย่างแท้จริง